tel.: +420 721 881 520
e-mail: lubomir.marusak@seznam.cz

Držková 131
okres Zlín
Muzeum dřevěného porculánu - držková

Archiv Držkové

Postupem času vznikl při Muzeu i archiv obce Držkové. Mou největší snahou je získat co nejvíce starých snímků naší obce. Místní občané mé nadšení opět podpořili a zapůjčili mi k ofocení stovky historických obrázků. Nejstarší snímky pocházejí ještě z dob mocnářství, více jich bylo však pořízeno ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Každý obrázek je ve své podstatě originál, který nám podává svědectví o tehdejším koloritu obce a o životu našich předků. Kromě staveb, které bychom dnes již marně v Držkové hledaly, je na starých fotografiích často zachycena původní zvonice (z 18. století), škola postavená v roce 1890 a rozšířená v roce 1930), Kolaříkův a Výmolův hostinec, kaple sv. Václava (postavená v roce 1930), či hasičská zbrojnice (z roku 1938).

Držkovská škola kolem roku 1925

Nejen fotografie mají vypovídající hodnotu. V mém archivu mám také kopie (ofocené) všech držkovských kronik, včetně národopisné práce paní Františky Jančíkové-Minaříkové Valašská dědina Držková. Dále archivujeme staré dokumenty, smlouvy a stvrzenky. Kuriózní je například dochovaný připouštěcí rejstřík k obecnímu kozlu z r. 1952.

Chtěl bych touto cestou požádat Vás všechny, kteří vlastníte staré fotografie nebo listiny a chtěli byste se s nimi podělit s ostatními, zda byste nebyli tak laskaví a nezapůjčili mně je k ofocení a zavedení do archivu. Originály Vám budou samozřejmě ihned navráceny.

Cvičení Držkovských hasičů před zbrojnicíDíky mnoha dobrým duším jsem mohl vydat stolní kalendář s historickými fotografiemi Držkové na r.2012. Kalendář sklidil velký ohlas a stal se pěknou připomínkou dob minulých. V následujících letech vznikly ze starých fotografií další úspěšné kalendáře - 2013 Jak sa žilo v Držkové, 2014 Držkovské chalupy a chalůpky. Protože se ohlas kalendáře šířil i do okolních obcí, podlehli jsme prosbám a vydali stolní kalendář na rok 2015 s názvem Jak sa žilo za Rablinú. Ten obsahoval snímky ze života ze všech našich tří vesnic - Kašavy, Vlčkové a Držkové. I nadále se budeme snažit v této tradicí pokračovat.

Dolní konec obce před regulací potokaZe starých dokumentů se můžeme dovědět mnoho zajímavého. Víte třeba, že..

  • v roce 1943 se platilo zvoníkovi za zvonění 800,- Kčs (za rok) a ponocnému 1200 Kčs?
  • v roce 1948 bylo v Držkové nejčetnější jméno Šarman (37x), Marušák (35x) a Krčma (34x)?
  • se v Držkové nacházelo na 18 sušáren ovoce?
  • Sbor dobrovolných hasičů byl v Držkové založen až v roce 1936 a měl 22 členů činných a 18 přispívajících?
  • v roce 1929 bylo v Držkové naměřeno - 36 °C
Copyright © 2012 Perfektia | Webhosting | Ke stažení | Mapa webu