tel.: +420 721 881 520
e-mail: lubomir.marusak@seznam.cz

Držková 131
okres Zlín
Muzeum dřevěného porculánu - aktuality

Aktuality

Vážení návštěvníci našeho muzea, nechtěl bych vám předkládat pouze exponáty a povídat historii. Přál bych si, aby náš držkovský „skanzen“ byl stále živý. Proto se budu snažit pro vás vymýšlet a organizovat zajímavé akce, ve kterých se nejen mnoho zajímavého dovíte, ale budete si moci i mnoho věcí a pracovních postupů vyzkoušet! O připravovaných akcích budete vždy včas informováni. Budu rád, když mě poctíte svou návštěvou.Muzeum pokračuje ve vytváření nové expozice

Do nové výstavní budovy - salašnické koliby, která vznikala spolu s ovčínem v průběhu roku 2020 - se již pomalu stěhují exponáty s tématem sušení, vaření a pálení ovoce. Nová expozice Muzea dřevěného porculánu v Držkové bude mít téma "Tradiční zpracování ovoce na Valašsku". První důležité exponáty byly získány už v roce 2014. Velká část vystavovaných předmětů pak do Držkové připutovala z blízkého i vzdálenějšího okolí v roce 2020.

Těšit se můžete na celou řadu zajímavých a jedinečných exponátů! Ústředními předměty celé výstavy je kotel na vaření povidel z Držkové (s kompletně dochovaným vybavením) a dubový lis s korytem z Březové u Zlína. Z drobnějších exponátů jsou to pak domácí lidové pálenice z Nepřejova, Lovosic a z Brněnska, chladič z Držkové, dřevěný šrotovník na ovoce z Kašavy, lésa na sušení ovoce ze Štípy, demižony různých velikostí a tvarů, sbírka štaprlí a další.

Nová expozice Muzea dřevěného porculánu v DržkovéMuzeum dřevěného porculánu - koliba II.

 

Muzeum získalo jedinečný exponát

Muzeum dřevěného porculánu v Držkové ve čtvrtek 19. 11. 2020 zakoupilo z Březové u Zlína do připravované expozice o zpracování ovoce na Valašsku opravdový unikát - prastarý dubový lis na ovoce! Tesané prvky lisu jsou doplněny kovanými prvky. Součástí je i masivní dubové koryto na sešrotované ovoce s bukovou lopatkou. Kromě lisu bude k vidění v nové expozici třeba získaný původní kotel s dřevěnou míchací aparaturou a síty na vaření povidel, lésa na sušení ovoce, celodřevěný šrotovník, bečky na kvas, demižóny a také dvě malé lidové páleničky. Už nám chybí jen pálenice velká!

Lis na ovoce

Muzeum hledá exponáty

Muzeum dřevěného porculánu v Držkové hledá další exponáty do nově vznikající expozice o zpracování ovoce na Valašsku. Nenajdete něco doma..?

Muzeum v Držkové hledá exponáty

Rozšiřování sbírek

Exponáty do muzea stále přibývají. V roce 2020 bylo do Držkové převezeno staré dřevěné vybavení usedlosti z nedalekého Pržna. Od pana Marconě z Kašavy byly získány oplétané demižóny a kožené řemenice z transmise z kašavských mlýnů. Zakoupena byla historická obecní cedule z Pržna (z 50. let minulého století) a městská cedule z Vizovic (z první třetiny minulého století). Ze severu Moravy byla zase zakoupena a přivezena velká dřevěná rámová pila „lidský katr“ sloužící k ručnímu řezání desek z kulatin, z Hané byly zase zakoupeny dřevěné oválné puténky (pocházející bezesporu z našich obcí).  

Stolní kalendář 2021

Tradice vydávání stolních kalendářů s historickými fotografiemi z fotoarchivu Muzea dřevěného porculánu stále trvá! Kalendář na rok 2021 bude již desátý ve své řadě a bude obsahovat ty nejlepší snímky, které byly v kraji za Rablinú vytvořeny! Díky spolupráci obcí Držková, Kašava a Vlčková, které kalendáře vydávají, tento získajií opět zdarma všechny domácnosti v našich obcích v průběhu měsíce prosince. Další výtisky budou k mání na jednotlivých obecních úřadech.

Kalendář Držková 2021

Exponáty a jejich půjčování 

Muzeum v Držkové disponuje stovkami exponátů. Hlavní sbírkou jsou samozřejmě předměty reprezentující dřívější podomáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní. Dřevovýroba je totiž dominantním tématem Muzea dřevěného porculánu. V nezanedbatelných počtech jsou však ve sbírkách zastoupeny další historické předměty denní potřeby, zemědělství a také předměty představující další tradiční řemesla. Ve sbírce zemědělských předmětů můžeme v depozitářích nalézt žebřiňáky, fukary, mlátičku, žentour, dřevěná vrata ze stodoly a jiné. Z řemesel je zastoupeno kovářství (kleště, polní výheň, falblok, kovadlina), tkalcovství a předení (drhleny, česače, motovidla, kolovrátky), ševcovství (kopyta, kladívka) a mnohá jiná. Speciálnímu fenoménu – zpracování ovoce na Valašsku bude věnována celá nová expozice v nově budované muzejní budově (kotel na vaření povidel, lésa na sušení ovoce, dvě domácí palírny, dřevěný šrotovník na ovoce, dřevěný lis na ovoce, demižóny různých tvarů a materiálů, bečky, soudky, lahve, štamprle a jiné). 

Stále častěji bývá držkovské muzeum žádáno o zapůjčení exponátů na výstavy do jiných muzeí. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně si již dvakrát zapůjčilo na výstavy vojenské kufry, do Holešova byla zapůjčena rozměrná dřevěná cedule Derschkowa a podobně. V současné době jsou v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně na výstavě „Příběh železa“ vystaveny kovářské kleště z Držkové a muzejní pedagogové využívají pro práci s dětmi také zapůjčený výuční list pana Josefa Červenky z Držkové z období monarchie. Na velkolepou akci Holešovské dožínky v srpnu 2020 byly z Držkové zase zapůjčeny dvě dřevěné pračky (vahadlová a pračka na kliku) a dřevěné necky. Tyto exponáty byly používány na doprovodné akci „Velké prádlo“ v zámecké kovárně. Dobově oblečené pradleny předváděli, jak prali naši předkové. V provozu byly nejen valchy, ale také zmíněné pračky. Mnohé činnosti si mohli lidé také vyzkoušet. 

Zvířecí přírůstky

Muzeum dřevěného porculánu se neustále rozrůstá – ať jde o stavbu nových budov či doplňování exponátů. Ale nepřibývají jen neživé předměty, ale i zvířata kolem muzea, která prostor svojí přítomností zpestřují. Ke slepičkám přibyly v jarních měsících roku 2020 dvě ovečky ouessantské ovečky. Jde o nejmenší plemeno ovcí na světě, vzrůstem jsou po kolena dospělého člověka. Ovečka Tonička a beránek Medard (Méďa) na zahradě slouží jako živé sekačky. Jsou velmi přítulné a nechávají se od návštěvníků hladit a krmit.

Ovce u muzea

Stolní kalendář 2016

Opět po roce je k mání další stolní kalendář s historickými fotkami naší Držkové. Na celkem 54 starých snímcích z Držkové, Vlčkové a Kašavy se navrátíme zpět do školních lavic. Letošní kalendář je totiž tematicky zaměřen právě na školství v našich třech obcí. Tradičně je každý týden doplněn historickou zajímavostí formou otázky "Víte, že..?"

Kalendář si můžete za cenu 150,- Kč domluvit na tel.: 721 881 520, nebo koupit na některých z těchto míst:

 • Cukrárna u Šarmanů v Kašavě

 • Květinářství Jitky Řezníčkové v Kašavě

 • Obecní úřad v Držkové

 • Hospůdka u Köglerů v Držkové

 • Obchod paní Köglerové v Držkové

 • Koloniál pana Botíka ve Vlčkové

Kalendář Držková 2016

Mlátička pro Muzeum!

Muzeum dřevěného porculánu v Držkové by rádo co nejupřímněji poděkovalo touto cestou dárcům nového jedinečného exponátu, kterým se jistě budeme moci v obci před turisty pochlubit. Krásnou kompletní a funkční mlátičku do Držkové věnovali manželé Štefkovi z Hrobic. Za obětavou a vstřícnou pomoc při transportu patří velký dík našemu panu starostovi Janu Chudárkovi, dále také Danieli a Lubomíru Marušákovi st. Za půjčení vozíku jsme velmi vděčni Tomáši Procházkovi a za další pomoc v Držkové také Radomíru Zbrankovi a Pavlu Čihařovi. Největší radostí a odměnou za naše snažení je právě taková nezištná pomoc lidí, kteří si dokážou vážit historických předmětů, tradic a vlastně vše ho, co nám zanechali naši předkové. Nezbývá než zvolat - Držková budiž ti přáno a vzkvétej!

I nadále muzeum hledá do připravované expozice stabilní motory různého typu a stáří.

                                                  Za držkovské Muzeum Lubomír Marušák ml.

Mlátička v Držkové

Mlátička v Držkové

Další budování muzea

Po zbudování pamětníku dávných lidových mistrů ovládající zpracování dřeva na Valašsku přichází Muzeum dřevěného porculánu v Držkové s plánem vybudování další expozice.

 Ta již postupně vzniká v dosud nevyužité zahradě přímo u obecního úřadu. První stavba přístřešku pro žebřinový vůz a další velké exponáty byla provedena na přelomu srpna a září v loňském roce. Druhá etapa stavby přístřeší se dokončuje v Držkové v těchto dnech. Hlavním tématem nově vznikající expozice o dalších způsobech obživy zdejších obyvatel je zpracování ovoce. To tvořilo v minulosti důležitou složku v jídelníčku Valachů. Jablka, trnky, hrušky a další ovoce se v našich krajích zpracovávaly hned třemi způsoby – vařením na povidla, sušením a v poslední řadě i pálením. Přestože ke všem těmto činnostem disponují muzejní sbírky zajímavými exponáty, posledním důležitým předmětem, který k tématu chybí, je lidová pálenice (v nejlepším případě tzv. „lidová tvořivost“).

Druhým velkým tématem bude obilí – jeho pěstování, sklízení a zpracování v lidovém pojedí. Muzeum v Držkové získalo přímo z obce od laskavých dárců jedinečný unikát – kompletní litinový žentour. Kolem něj v minulosti chodívaly zapřaženy krávy, ale i koně, kteří žentourem otáčeli, a jejich síla byla zpřevodována četnými ozubenými koly a mechanicky poháněla mlátičky, fukary, sečkovice a další stroje. Léty zrezivělý stroj nyní ožívá, zbývá již jen rozpohybovat několik málo spojů a bude se jednat o zřejmě jediný kompletní a funkční žentour na celé Moravě! Jedinými exponáty, které muzeu stále v sbírkách chybí, jsou mlátička a stabilní motory. Proto se touto prosbou obrací Muzeum dřevěného porculánu na občany, kteří nějakou nepoužívanou mlátičku mají, zda-li by ji nemohli nabídnout k prodeji Muzeu v Držkové. Nejlépe by byla vhodná menší takzvaná žentourová mlátička. Rádi bychom ji totiž občas využívali při mlácení obilí na různých kulturních akcích. 

Muzeum dřevěného porculánu zákoupí stabilní motory

ZÁJEZD DO HOLEŠOVA

Obec Držková a SDH Držková si Vás dovolují pozvat na ODPOLEDNÍ ZÁJEZD NA ZÁMEK DO HOLEŠOVA, který se bude konat v úterý 26. května 2015. Na programu bude prohlídka výstavy „HOLEŠOVSKO ZA OKUPACE 1939-1945“, kde je vystaven i předmět z Držkové, a PROHLÍDKA ZÁMKU. Průvodcem nám bude správce holešovského muzea a kurátor sbírkových fondů Mgr. Ondřej Machálek. Doprava bude zajištěna hasičským automobilem a osobními vozidly. (Doprava je možná také vlastním vozidlem). Zájemci o zájezd nechť se přihlásí na obecním úřadu pro zajištění dostatečného počtu míst k dopravě do Holešova a zpět.

Odjezd z Držkové bude ve 14:00 hodin z autobusových zastávek (točna na Pasekách, horní zastávka u zbrojnice, dolní zastávka u OÚ). Vstupné do zámku (včetně výstavy) je pro účastníky našeho zájezdu ZDARMA. Návrat do Držkové mezi 17:00 a 18:00 hodin.

KÁCENÍ HASIČSKÉHO MÁJE

Sbor dobrovolných hasičů v Držkové si dovoluje pozvat všechny občany na jedinečnou akci a obnovenou tradici KÁCENÍ HASIČSKÉHO MÁJE, která proběhne v pátek 29. května 2015 od 15:00 hodin v Držkové. Po celé odpoledne bude připraveno vychlazené točené pivo, nealko a špekáčky na ohni. Kolem 18. hodiny slavnostně s humornou scénkou skácíme máj a za doprovodu živé muziky se zpěvem posedíme u ohně.

STAVĚNÍ HASIČSKÉHO MÁJA V DRŽKOVÉ 2015

Uplynulo již několik let, co sbor dobrovolných hasičů v Držkové naposledy organizoval a uskutečňoval stavění a kácení máje. Spousta hasičů ráda vzpomíná na veselé chvíle při vztyčování hasičského máje buď u hasičské zbrojnice, u zvonice nebo u obecního úřadu. Přišli proto naši hasiči v čele se svým starostou Davidem Flámem s báječným nápadem obnovit tuto tradici u zbrojnice. Vypravila se tedy skupina místních v sobotu 2. května do lesa, kde měla od vlastníka dovoleno porazit kýžený strom na máj. Očištěný máj byl pak dopraven přes celou vesnici na starém dřevěném žebřinovém voze, který si hasiči sami tlačili. Před zbrojnicí již pak čekali další pomocníci, kteří máj nazdobili a hlavně tradičním způsoben jen pomocí lana a žebřů vztyčili. Celý den panovala neopakovatelná a veselá atmosféra v partě skvělých kamarádů.

Je nám ctí, že jsme se mohli do této akce zapojit a půjčit letité nástroje a žebřinový vůz! :-)

Fotogalerii ze stavění mája naleznete zde.

MUZEUM INSPIACÍ PRO DIVADLO

Víte, že v sobotu 25. dubna 2015 měla ve zlínském Městském divadle premiéru hra Na skle malované, pro jejíž ztvárnění byla naše obec Držková a její Muzeum velkou inspirací? Dávná držkovská řemesla zpracovávající dřevo a především dřevo samotné v Muzeu dřevěného porculánu okouzlilo při jeho prohlídce scénografa Jaroslava Čermáka natolik, že navrhl celou scénu pro zlínskou adaptaci této hry ze dřeva a herci budou hrát, zpívat a tančit v hoblinách. Inu mohlo by to být pěkné. :-)

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH - DRŽKVORKY 2015

Opět po roce vypukl v neděli 29. března v Držkové turnaj v piškvorkách. Velké klání s tužkou v ruce spolupořádalo naše Muzeum dřevěného porculánu a obcí Držkovou a SDH Držková v odpoledních hodinách v místní hasičské zbrojnici. Přihlášení hráči byli rozděleni do dvou věkových skupin (do 15-cti let a 15-99 let), avšak všichni hráči hráli napříč těmito skupinami formou souboje „každý s každým“. Nelítostného souboje taktiky křížků proti kolečkám na speciálních hracích kartách se zúčastnilo 15 soutěžících téměř ve stejném složení jako minulý rok, které povzbuzovali četní fanoušci. Za výhru v jednotlivém souboji získal dotyčný dva body, za prohru žádný bod. Ani jednou se nám nestalo, že by hrací kartu o velikosti 20 krát 20 políček hráči bez vítězství jednoho z nich vyplnili a zápas by tak musel skončit remízou. Všem soutěžícím se velmi dařilo, každý přinejmenším tři souboje zvítězil. Naopak nenašel se mezi námi žádný, který by minimálně dva souboje neprohrál. Po všech 105 soubojích se získané body sečetly a hráč s nejvyšším počtem bodů zvítězil. Pro první tři místa byly připraveny ceny ve formě medailí a šampusů (dětských i pro dospělé). V první kategorii hráčů do 15-ti let se umístila na třetím místě Peťa Dočkalová z Držkové, na druhém Radek Březík z Kašavy a medaile za první místo skončila opět v Držkové, kterou mistrně získal Vojta Dočkal. V druhé kategorii 15-99 let zůstaly všechny medaile v Držkové. Na třetím místě se umístil Danek Marušák, na druhém Bára Šálováprvní místo nepřekvapivě obhájil Jaromír Šála z Držkové. Sportovní odpoledne jsme ukončili čerstvou klobásou z udírny. Děkujeme všem, kteří přišli a kteří se na realizaci této akce podíleli. Již nyní se těšíme na příští ročník.

Více fotografií z akce naleznete zde.

Turnaj v piškvorkách v Držkové 2015

ZAPŮJČENÍ PŘEDMĚTU Z DRŽKOVSKÉHO MUZEA DO HOLEŠOVA

V pátek 13. března 2015 nastal historický okamžik - poprvé po téměř 75 letech opustila naše originální držkovská cedule z období druhé světové války území obce Držkové. Naše Muzeum ji zapůjčilo Městskému muzeu a galerii v Holešově pro výstavu "Holešovsko za okupace 1939-1945". Exponát bude naši obec reprezentovat na výstavě, která potrvá od 20. března do 31. května 2015. Na snímku zleva Lubomír Marušák ml., starosta Držkové Ing. Jan Chudárek a Mgr. Ondřej Machálek - správce muzea, kurátor sbírkových fondů v Holešově.

Cedule Držková zapůjčená do Holešova

PŘIPRAVOVANÁ KNIHA "VALAŠSKÁ DĚDINA DRŽKOVÁ"

Také naše Muzeum dřevěného porculánu je nápomocno při chystaném vydání jedinečného národopisného díla "VALAŠSKÁ DĚDINA DRŽKOVÁ", které by letos mohlo poprvé, téměř po 80 letech od napsání vyjít v tištěné podobě.

Příští rok, tedy v roce 2016, uplyne přesně 80 let od napsání jedinečné národopisné práceValašská dědina Držková. Knihu čítající asi 250 stran napsala za svého působení v Držkové řídící učitelka Františka Jančíková. Rozsáhlé dílo, které mapuje historii obce od nejstarších dob, její přírodní krásy, ale také těžký život našich předků, místní zvyklosti, tradice a pověsti, je doplněno krásnými kresbami a vypovídá o rázovitém koloritu Valašska. Kniha bohužel nikdy nevyšla v tištěné podobě z důvodu brzké smrti autorky. Dochoval se naštěstí jediný originál rukopisu, který rodina autorky věnovala v roce 1998 obci Držkové.

Od té doby rukopis klidně odpočíval v bezpečí obecního trezoru. Postupem času se utvářela myšlenka celé dílo po dlouhých desetiletích vydat. Myšlenka vyvrcholila na podzim loňskéhoKresby z knihy Valašská dědina Držkovároku, kdy zastupitelstvo obce reálně zvažovalo dílo svým nákladem vydat. Pomocnou ruku obci podal pan doktor Karel Pavlištík a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které má s vydáváním podobných titulů bohaté zkušenosti. V úvahu připadaly dvě možnosti - knihu přepsat do strojopisu, nebo vydat rukopis reprintem. Pod pojmem rukopis si však musíme představit úhledné písmo s řadou zajímavých detailů a kreseb. Zvítězila samozřejmě možnost reprintu -   dílo se vydá přesně tak, jak jej autorka rukou napsala. Bude se tedy jednat o přesnou kopii k nerozeznání od originálu rukopisu, včetně zachování rozměrů, typu vazby a grafického zpracování desek. Vše je však běh na dlouhou trať. V současné době usilovně pracujeme na získání co možná nejvíce finančních prostředků od sponzorů a dárců.

Zároveň se vyhlásila sbírka "DRŽKOVJANÉ SOBĚ", při níž mohou lidé z obce i odjinut darovat libovolnou finanční částu a zapsat se tak do historie. Bude totiž v knize „navěky“ zvěčněn, že pomohl bohulibému činu a zasadil se o vznik této publikace.  Jako velké poděkování za dar získá od obce sponzor, či dárce určitý počet výtisků knihy.

Kniha by reálně měla vyjít na podzim roku 2015.

Více informací o knize naleznete zde.

O KALENDÁŘI VE ZLÍNSKÉM DENÍKU

V úterý 25. listopadu byl ve Zlínském deníku uveřejněn zajímavý článek o držkovském kalendáři "Jak sa žilo za Rablinú" na rok 2015. Dozvíte se, jak to s kalendářem bylo a je, a jaká strastiplná cesta vedla k tomu, aby mohl vůbec spatřit světlo světa. Veldý dík patří panu redaktoru Lukáši Fabiánovi, který se sám nabídl článek vytvořit.

Kalendář je stále v prodeji na šesti prodejních místech, nebo u Marušáků v Držkové čp.131.

Novinový článek o kalendáři

DRŽKOVÁ MÁ SVOU TURISTICKOU VIZITKU! A NE JEDNU

Naší obci Držkové a Muzeu dřevěného porculánu se  podařilo získat další zajímavý suvenýr - Turistickou vizitku. Díky ní se naše obec zařadila do důmyslného a jednotného systému těchto turistických samolepek, které si kladou za cíl provést českého i zahraničního turistu po krásách naší vlasti. Slouží tedy jako jakási vzpomínka na navštívení daného místa, kterou si turisté vlepují do svých speciálních turistických deníčků. Jelikož byla komunikace s organizací schvalující a vyrábějící tyto vyzitky velmi dobrá, podařilo se nám pro Držkovou získat turistickou vizitku No. 3070 a to hned v letní (dvoudílné) verzi a také v zimní verzi a vizitku No. 3071 Muzea dřevěného porculánu. Turistické vizitky si můžete zakoupit za jednotnou cenu 12,- Kč (za jednodílnou) a 15,- Kč (za dvoudílnou vizitku) na Obecním úřadě v Držkové, v Muzeu dřevěného porculánu, v obchodu paní Köglerové a v Hospůdce u Köglerů. Věříme, že se díky Turistickým vizitkám naše obce zase "blýskne" v očích veřejnosti a podpoří náš cestovní ruch.

           Turistická vizitka Muzeum dřevěného porculánu v DržkovéTuristická vizitka Držková - letní verze

           Turistická vizitka Držková - zimní verze

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÁ EXPOZICE DRŽKOVSKÉHO MUZEA

Již v minulém příspěvku jsme nakousli, že se chystáme vytvořit další expozici. Od konce letošního srpna usilovně pracujeme s velkou podporou Obce Držkové na stavbě přístřešku. Ten vyrůstá v dosud nevyužívané zahradě za obecním úřadem. Ač to nyní třeba není nyní vidět, tak před samotnou stavbou bylo nutné vykácet náletové a jiné dřeviny a odvést spoustu shnilé trávy a listí - což vše naplnilo velkou vlečku traktoru. Nyní je již samotná stavba téměř hotová a probíhá postupné hromadění exponátů a vytváření výstavy. Ta by měla vypovídat o dřívějším těžkém životě Držkovjanů a jejich obživě a především o zpracování ovoce, které v minulosti tvořilo významnou složku potravy našich dědů a pradědů. Je to stále běh na dlouhou trať, avšak věříme, že začátkem roku 2015 budeme moci expozici otevřít. Velký dík patří především rodině a tatínkovi, který mi ochotně vždy rád pomohl, panu starostovi Honzovi Chudárkovi za velkou ochotu a podporu, Lumírovi Köglerovi za věnování všech desek na střechu a jiným. Porculánu zdar!
 
Lubomír Marušák, "ředitel" Muzea
 
Připravovaná expozice Muzea dřevěného porculánu v Držkové

NOVÝ UNIKÁTNÍ EXPONÁT

V neděli 16. listopadu 2014 nám byl do sbírek Muzea věnován mimořádně cenný exponát - kompletní kotel na vaření trnek, čili povidel. A když říkáme kompletní, tak opravdu kompletní do posledního šroubku nebo klínku. Celý důmyslný mechanismus je tvořen kotlinou, několika kotly včetně měděného, dřevěným mechanismem na míchání s lopatkou zvanou krahujec a s žebříky s vyvýšenými sedátky. Dále jsme získali také dvě sítka, přes které se rozvařené trnky cedily, březové metličky, vařechu lízačku, košík na trnky a náhradního krahujce a kotle. Za tento jedinečný a plně funkční dar, který bude součástí nové stálé expozice našeho Muzea o obživě Držkovjanů, patří velký dík dárcům - paní Šarmanové se synem z Držkové.
 
Kotel na vaření trnek (povidel) v Muzeu dřevěného porculánu v Držkové

NOVÝ STOLNÍ KALENDÁŘ JE JIŽ V PRODEJI

Letos již po čtvrté na Vás může dýchat z kalendáře, které si pro vás naše Muzeum dřevěného porculánu přichystalo, po celý rok dávná doba zachycená ve starých fotografiích naší obce. Na všeobecná přání byly letos v kalendáři zahrnuty nejen snímky z naší Držkové, ale nově i staré obrázky z Vlčkové a Kašavy. Vždyť málokteré obce si mají tak blízko, jako tyto naše tři. Kalendář, jehož motivem je život a obživa našich předků, opět doplňují "perličky" z historie formou otázky "Víte, že..?". Kalendář si můžete za cenu 150,- Kč domluvit na tel.: 721 881 520, nebo koupit na některých z těchto míst:

 • Cukrárna u Šarmanů v Kašavě

 • Květinářství Jitky Řezníčkové v Kašavě

 • Obecní úřad v Držkové

 • Obchod paní Köglerové v Držkové

 • Hospůdka u Köglerů v Držkové

 • Koloniál pana Botíka ve Vlčkové

Kalendář Jak sa žilo za Rablinú - Držková, Vlčková, Kašava

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ DRŽKOVÉ PANU DOKTORU KARLU PAVLIŠTÍKOVI V NEDĚLI 31. SRPNA 2014

Národopisec, etnograf, folklorista, tanečník, choreograf a muzejník, to není seznam pracovníků muzea ale výčet profesí jednoho muže - doktora Karla Pavlištíka. A právě tato osobnost ověnčená mnoha oceněními za své celoživotní působení a práci si tuto neděli 31. srpna 2014 přijela do Držkové pro čestné občanství obce. „Pane doktore, Vy jste zasáhl do života mnohých lidí v naší dědině a jakýmsi způsobem jste některé možná i formoval dále pro život,“ znělo ze slavnostního projevu držkovského starosty Jana Chudárka. Doktor Pavlištík byl po celý svůj profesní život i v době odloučení od muzea těsně spjat s Držkovou. Od počátku šedesátých let minulého století docházel coby pracovník zlínského muzea do Držkové vyhledávat poslední zručné staříčky, lidové výrobce dřevěných předmětů denní potřeby. Snažil se z nich doslova „vytahat“ všechny moudra a zkušenosti s prací se dřevem, které se v Držkové v minulosti dědili z otce na syna. Na prosbu pana Pavlištíka vzali tito poslední výrobci do rukou letité řemeslné nástroje a předvedli, jak se dříve pouze se základním nástrojovým vybavením vyráběly vidle, hrábě, kosiska, žebře, puténky a mnoho dalšího. Tyto informace spolu s fotografiemi, které Pavlištík v terénu pořídil, se pak staly základem jeho celoživotního díla - výstavy a knihy Dřevo proutí sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Po nuceném odchodu z muzea po politických změnách v roce 1968 vystřídal Pavlištík mnoho dělnických profesí včetně čističe jímek, či dělníka v panelárně, až se ho podařilo v roce 1979 dostat opět do Držkové - do držkovského dřevozpracujícího družstva pod hlavičkou JZD Kašava. Zde se po práci mohl alespoň tajně věnovat svému folkloru. Se svou manželkou vedl opět tajně coby choreograf a dramaturg kašavský folklorní soubor, který společně dovedli mezi nejlepší soubory v republice. Sametová revoluce znamenala pro doktora velký návrat do muzea a pokračování v národopisné práci. A právě ani v dnešní době, kdy je pan doktor uznávanou autoritou, nezapomíná Držková na svého pana doktora a pan doktor zase na Držkovou. Místní zastupitelstvo na jaře tohoto roku jednomyslně podpořilo návrh udělit Pavlištíkovi čestné občanství za celoživotní dílo a působení v oblasti etnografie, folkloru a kultury se zásluhou o kulturní rozvoj a šíření dobrého jména naší obce, avšak slavnostní udělení proběhlo až tuto neděli. Samotnému slavnostnímu aktu, kterého se účastnili i zástupci zlínského muzea v čele s ředitelem Mgr. Pavlem Hrubcem, předcházela beseda a vzpomínání pana doktora na šťastné i méně veselé okamžiky svého života. Vyprávění bylo tak strhující a dojemné, že mnohým tekly chvílemi i slzičky. Po moderované besedě mu pan starosta předal čestné občanství obce Držkové, které hned stvrdili trnkovou vodou. Slavnostní událost si nenechalo ujít mnoho místních i přespolních. Mezi diváky se našli i někteří členové kašavského souboru, které pan doktor osobně vedl, a dokonce i bývalí spolupracovníci z držkovského dřevozpracujícího družstva, na něž pan doktor často a rád vzpomíná.

Udílení čestného občanství obce Držková panu doktoru Karlu Pavlištíkovi

NOVÝ ŽEBŘINOVÝ VŮZ

V úterý 5. srpna 2014 se nám podařilo získat z obce Lhotka u Tečovic do sbírek držkovského Muzea dřevěného porculánu kompletní a zachovalý žebřinový vůz. Ten by měl sloužit při různých kulturních i jiných akcí v Držkové a okolí. Vůz je opravdu kompletní včetně brzd a dvou sedadel. Pokud by měl kdokoli nejen z místních zájem si vůz zapůjčit k soukromým či jiným akcím (svatba, oslava), tak se může ozvat    e-mailem na lubomir.marusak@seznam.cz nebo tel.: 721 881 520. Již nyní je vůz zarezervován na druhý víkend v září na svatbu ve Fryštáku. Opravdu velký dík  patří našemu panu starostovi, dále také panu Holému z Kašavy za půjčení vozíku a také Kubovi Dočkalovi a Danku Tonymu Marušákovi za obětavou pomoc!

Žebřinový vůz v Muzeu dřevěného porculánu

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH - DRŽKVORKY 2014

Dovolte nám Vás jménem obce Držková a Muzea dřevěného porculánu pozvat k nám do Držkové na první ročník turnaje v piškvorkách - tzv. Držkvorky. Klání s tužkou v ruce se bude konat v neděli 30. března 2014 od 14:00 hodin (zápis soutěžících od 13:30) v hasičské zbrojnici. Turnaj pro malé i velké bude rozdělen do dvou kategorií (do 15-cti let a 15-99 let). Připraveny jsou pěkné ceny, pitný režim v obou kategoriích zajištěn, budou také klobásky přímo z udírny. Startovné bylo stanoveno na symbolických 10,- Kč. Přijďte strávit příjemné nedělní a trochu i soutěžní odpoledne do Držkové.

Drzkvorky

 

DRŽKOVSKÁ TURISTICKÁ ZNÁMKA

V průběhu letošního roku se nám po ročním vyjednávání podařilo dohodnout pro Držkovou vlastní turistickou známku! Nese název „Valašská dědina Držková“, získala pořadové číslo 2029 a je na ní vyobrazena držkovská zvonica spolu s obecním znakem. Jsme moc rádi, že se podařilo pro naši dědinku získat tento snad nejznámější turistický suvenýr a věříme, že do našich končin přivede mnoho nových návštěvníků z celé republiky. Známku se možné zakoupit na mnoha místech v obci - v obchodě a hospůdce u Köglerů, na obecním úřadě nebo i u nás v muzeu.

Turistická známka - valašská dědina Držková, blízko Zlína

DALŠÍ PAJTA

Jelikož se sbírky rozrůstají a místa nepřibývá, rozhodl jsem se zvláště pro vlčkovskou taligu zbudovat další přístřešek zvaný pajta. Po dokončení zde našlo své důstojné místo kromě taligy také ohromné troky z Lukova, tragač z Držkové, kadlb a brus. Doufáme, že se bude venkovní expozice návštěvníkům v příští sezoně líbit.

Pajta a taliga, které přibyly do muzea blízko Zlína

NOVÉ EXPONÁTY

Ještě v posledních dnech roku 2013 jsme získali hodnotné exponáty. Díky strýcovi Zbrankovi jsme si z Kašavy přivezli spoustu cenností. Kromě dvou necůlek, dřevěného kola, řičic a palice se na staré půdě nacházel poklad největší - valašská lidová truhlice na obilí nebo na sušené ovoce - skřich. Celý tento skřich je zhotovený starobylou šindelářskou konstrukcí ze štípaných bukových destiček připomínající šindele 1,5 centimetru silné a až 110 centimetrů dlouhé. Opravdový skvost bez jediného hřebíku. Cenným byl také dar od strýca Garuguláka a to rodinné památky po staříčkovi Gargulákovém řečeném Homolů - krpjadlo. Tento dřevěný pomocník se dříve používal k ohýbání rožků při výrobě dřevěných vidlí.

Skřich v Muzeu dřevěného porculánu blízko Zlína

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY

Letos jsme měli dvakrát tu čest, přivítat v Držkové v Muzeu dřevěného porculánu zahraniční návštěvu. Poprvé 17. srpna 2013 jsme „dřevěným královstvím“ provedli tři návštěvnice z města Sealy z Texasu z USA. Bylo to krásné setkání s milými lidmi se zájmem o historii našeho regionu. Druhá návštěva k nám zavítala 18. ledna 2014 z městečka Madiswil ze Švýcarska. Obě několikahodinové prohlídky by se neobešly bez tlumočnické pomoci mé slečny, které tímto děkujeme za perfektní práci.DRŽKOVSKÝ KALENDÁŘ

Jako v minulých letech, tak i letos se mi podařilo vydat další stolní kalendář s historickými snímky staré Držkové. Oproti loňskému „Jak se žilo v Držkové“ dostal letošní kalendář název „Držkovské chalupy a chalúpky“. Na 55 historických snímcích jste měli tu možnost vidět dřívější staré stavby a stavení. K výrazným stavbám, které neunikly objektivům fotografů byly nejčasti usedlost U Bačů, Javoříkův obchod, škola, Kolaříkův hostinec, hasičská zbrojnice a jiné. Zvláštností letošního vydání tohoto denního pomocníka bylo to, že měl svého kmotra. Tím se stal pravý Valašský kmocháček Vladislav Jurčák. U strýčka v Lutonině jsme také kalendář v pátek 22.11.2013 slavnostně pokřtili a to čím jiným, než-li slivovicí.

Křest držkovského kalendáře valašským kmocháčkem Vladislavem Jurčákem

ČLÁNEK O MUZEU VE ZLÍNSKÉM DENÍKU

V sobotní vydání Zlínského deníku (24.8.2013) vyšel pěkný článek o držkovském muzeu. Velký dík patří paní redaktorce Tomáškové za to, že mě kontaktovala a iniciovala tuto pěknou propagaci Držkové a hlavně dřevěniny.

Článek o držkovském muzeu ve Zlínském deníku

DARY DO SBÍREK

Celý zbytek roku 2013 byl ve znamení velkých darů do sbírek našeho muzea. Začátkem srpna jsem získal z pozůstalosti držkovského tesaře Aloise Šarmana nejen dvě cenné tesařské sekery a brašnu, ale také dva polní vojenské telefony z 50. let. K našemu velkému úžasu po usazení baterie a natažení drátu telefony dokonce fungovaly. Výhledově bychom chtěli „po drátu“ spojit horní kolibu s níže položenou zvonicí právě polním telefonem, což by se mohlo stát velkým zážitkem pro menší návštěvníky. Dále následovalo věnování zajímavých exponátů ze Štípy. Sbírky byly rozšířeny o starobylou lámku na len, dřevěné „dvoj“ jařmo pro zapřažení krav nebo koz do potahu, dvě lésa z již neexistující sušírny, máselnici a hlavně dřevěný soudek na slivovici z roku 1882 s vypáleným nápisem S. JELINEK, VYZOVICE. Jde tedy o jeden z prvních soudků z vizovické likérky od předka dnes známějšího Rudolfa Jelínka. Vzpomenout musím také dary od milých Lutoniňanů!

Dary do sbírek muzea, které se nachází blízko Zlína

TALIGA - VALAŠSKÁ RADOSŤ

V neděli 4. srpna 2013 jsem dostal darem úžasný exponát. Dlouho kýžený, zcela původní dřevěný dvoukolový vozík - taligu. Po tomto jedinečném pomocníkovi, bez kterého by se výrobce a prodejce dřevěného zboží z Držkové a okolních obcí neobešel, jsem toužil od prvopočátků budování muzea. Poslední taliga v Držkové byla před řádkou let přestavěna na okrasnou lavičku a ani v okolních obcích po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Teprve v tu „osudnou“ neděli jsem ve Vlčkové projížděl malou uličkou a tam u rozpadající se stodoly stála. Její majitelka ji s vděkem darovala, protože ji už dlouho chtěla zlikvidovat. Měl jsem tedy velké štěstí. Právě s takovým vozítkem vyráželi držkovští se svými dřevěnými výrobky na mnohatýdenní putování "do světa", aby dřevěninu prodali a přinesli tak domů alespoň nějaký krejcar. Na historickém snímku v levém horním rohu můžete vidět staříčky Petříkovi z držkovských Ráztok na výpravě s dřevěninou.

Taliga v muzeu blízko Zlína

BÁSEŇ O DRŽKOVSKÉM MUZEU

Během prohlídky muzea 13. července mi paní turistka z Olomouce vymyslela a do návštěvní knihy napsala tuto krásnou básničku:

I kdybys prošel světa lán,
tak pravý valašský porculán
najdeš jen v srdci Valašska
- vůní dřeva a dávna tě polaská
a příjemný průvodce tě mile přesvědčí,
že na Valašsku je (nejen porculán) nejlepší!


Mnohokrát děkujeme.

VÝLET ŠKOLÁČKŮ V DRŽKOVSKÉM MUZEU

Z mateřské školky na Kudlově k nám do Držkové do muzea v půli června zavítali roztomilí malí návštěvníci. Pro skupinku asi 30 dětí byl připraven nejen poučný, ale také zábavný program. Děti si tak mohly vyzkoušet spoustu zajímavých činností. Společně jsme strúhali šindele, hrabali seno, stlúkali s máselnicí, troubili na roh ponocných, zvonili na zvonici, vážili na decimálce a mnoho jiného. Po opečení špekáčků jsme se ještě prošli po dědině a žízeň zahnali douškem vody ze studánky. Věřím, že děti měly určitě mnoho zážitků. Více obrázků naleznete na stránkách MŠ Kudlov: http://www.mskudlov.cz/vylet-na-drzkovou/

Děti ze školky na Kudlově v Muzeu dřevěného porculánu

PO DRŽKOVSKÝCH STUDÁNKÁCH

V průběhu června a července 2013 bylo započato s údržbou našich studánek a osazování informativních cedulek s názvy pramenů. Svou dřevěnou vypalovanou cedulku už mají studánky Pod Bílým kopečkem, U Korýtka, Sirková, U Napájání a na Bídě. Celkem je v Držkové známých 13 studánek, z čehož vyplývá, že jejich obnova a značení jsou otázkou dlouhodobějšího charakteru.

Držkovské studánky

STUDÁNCE BYL VDECHNUT NOVÝ ŽIVOT

Už ani generace mého tatínka si nepamatuje, že by se pod Bílým kopečkem nacházela studánka. Není divu, jen málokdo by hledal studánku v místě jakési vlhké prohlubně plné listí, hlíny a kamení. Snad nepřeženu, když řeknu, že tento pramen vstal z mrtvých. Ve velmi krátkém času (25 hodin, viz foto) se mi podařilo přeměnit studánku do ucházejícího stavu. Strávil jsem zde hodiny kopání a dobývání kamenů a kořenů, ale stálo to za to! Nyní už jen studánku řádně vyčistit, upravit okolí a vytvořit stříšku ze šindelů a může se toto místo stát příjemným zastaveníčkem pro turisty i cykloturisty, domácí i přespolní. Přímo z Bílého kopečku vede ke studánce pěšinka. Místo je to velmi krásné, s výhledem na potok Dřevnici, okolní drobné skalní útvary a protější sráz Vančici.

Studánka pod Bílým kopečkem blízko Držkové

NOVÝ EXPONÁT

V sobotu 4. května jsme do muzea získali unikátní exponát - poslední originální a téměř kompletní žrna na obilí z Držkové. Žrna se používaly k ručnímu mletí obilí. Byly tvořené mlýnskými kameny (trochu menšími než ve mlýně), které byly zasazeny do dřevěné konstrukce. Jak vypadal takovýhle pomocník zcela kompletní, si můžete představit z obrázku pana Aug. Jančíka z knihy Valašská dědina Držková z r. 1936. Exponát jsme zatím bohužel museli umístit pod pajtu k žebřiňáku. Po získání nějakého dalšího vystavovacího prostoru ji určitě zrekonstruujeme a uvedeme do funkčnosti, třeba si tak jednou budete moci vyzkoušet umlet vlastní mouku, jak to ještě dělaly naše prababičky. Velký dík patří jednak dárcům, tak i strýcovi Dočkalovi za iniciativu a dovoz těžkého předmětu k muzeu.

Nový exponát v Muzeu dřevěného porculánu

PO DRŽKOVSKÝCH STUDÁNKÁCH

Právě v těchto dnech byla umístěna první dřevěná vypalovaná cedulka se jménem studánky. Stalo se tak u studánky Na Bídě. Tento starý pramen, o kterém se zmiňují i historické prameny, málem před pár lety nenávratně zmizel. Při těžbě okolního lesu byla studánka doslova vymazána z povrchu. Dlouho trvalo sama lokalizace, kde se studánka nacházela, nemluva o čištění od sutí a kamení. Poté následovalo obezdění z kamenů a úprava okolí, ani se to nezdá, že to bylo již před čtyřmi lety. O této aktivitě vypovídá tento novinový článek. Ale nyní již ke zmiňované studánce. Už naši předkové věděli, že voda z této studánky podporuje trávení. Říkalo se: "Enom z ní vodu nepiť, to je potom člověk věčně hladný!" Vy se však u studánky určitě zastavte, nachází se na cestě z Hutí do vlastní Držkové hned u cesty za potokem, který musíte přeskákat po kamenech. Čeká na Vás tedy i malé dobrodružství. :-) V Držkové se nachází právě 12 známých studánek. Rád bych umístil cedulku u každé z nich a každou také udržoval. Jedna z nich (a to právě pod Bílým kopečkem) čeká kupříkladu na svou kompletní obnovu. Ve finále by měla o držkovských pramenech informovat velká mapa, možná i jednoduchá stezka.

studánka Na Bídě - blízko Držkové

DRŽKOVÁ, NEDÍLNÁ SOUČÁST LUKOVSKÉHO PANSTVÍ

Víte, že byla Držková patrně od svého vzniku neodmyslitelnou součástí lukovského panství? O významnosti tohoto panství může svědčit i fakt, že hrad Lukov patřil k největším hradům na Moravě. Sám Karel IV. prahl po připojení hradu k majetku českých králů a ve svém životopise Vita Caroli ve výčtu hradů na Moravě jmenuje právě hrad Lukov na prvním místě. A právě Držková patrně patřila ke klíčovým obcím v panství, vždyť díky svému rozlehlému katastru tvořeného z velké části lesy nabízela nejen dostatek dřeva, ale i možnost zřídit zde velkou oboru. Hrabata Seilernové si zde v Držkové nechali pro dobu slavných honů dokonce postavit i dřevěný zámeček. Držková tak tvořila klíčovou roli v tomto panství.

Mapa lukovského panství

ZAKUŘOVANÉ VÝROBKY

Zcela specifickým odvětvím dřevovýroby v Držkové byly začazované hračky a pomůcky do domácnosti. Tento víkend jsem se pokoušel vyrobit stolec. Původním ryze ručním způsobem jej naposledy vyráběl staříček Marušákú řečený Vinckú a staříček Talašú před více jak 40 lety. Stolce - tito všestranní pomocníci v domácnostech - byly vyrobeny z bukového dřeva. Poté byly umístěny buď do komína, nebo do udírny, kde se půl až den udily. Dřevo tak získalo charakteristikou tmavou barvu a zároveň bylo kvalitně konzervováno. Následně výrobci se specifickým dřevěným kružítkem (se zahnutým ostří na jednom konci) zvaným roztéčka vytvářeli „krúžili“ nejrůznější okrasné ornamenty. Nejčastějším byla efektní květina uprostřed kruhu. K celému výrobnímu postupu jsem použil stejné nástroje jako naši předci po staletí. A to pilku, sekerku, poříz (rovný a s očkem), nebozez, již zmiňovanou roztéčku a upínací strýcovu stolicu. Zda se mi stolec povedl, nechám už na posouzení. V kladném případě bych pak rád vytvořil další stolečky a stolce pro všechny kamarády a příznivce, kteří by o to měli zájem. :-)

Stolec - zakuřovaný výrobek

VALAŠSKÉ VÁNOCE

V sobotu 15. a neděli 16. prosince 2012 jste měli tu možnost navštívit druhý ročník vánoční výstavy v Držkové. Oproti loňsku jsme se přemístili z budovy Muzea do protějšího obecního úřadu. A volba to byla šťastná. Jednak kvůli nepřízni počasí by se ke kolibě jen tak někdo nedostal a jednak obecní úřad nám poskytl nesrovnatelně více prostoru. Hlavním lákadlem letošní výstavy přejmenované z Vánoc v muzeu na Valašské Vánoce byl soutěžní košt pálenek a vánočních perníčků. Musíme přiznat, že nás velký zájem o účast v soutěži mile překvapil. Do soutěže bylo přihlášeno dvanáct vzorků pálenek, krom trnkové, taky hruškovica, ořechovica a meruňkovica, a dvanáct vzorků perníčků (z toho dva vzorky vanilkových rohlíčků). Avšak práce vyhodnotit nejlepší vzorek nebyla lehká. Pravdu mi dá každý návštěvník, který měl tu možnost okusit a svůj hlas dát pro podle jeho názoru nejlepší pálence a perníčku. Nemyslete si, okusit dvanáct vzorků slivovice nebylo jen tak. :-) Vše však dobře dopadlo. Pro velký zájem jsme oba dny posunuli zavírací dobu výstavy o dvě hodiny. Krom zmiňovaných koštů bylo nejen pro děti připravené lití olova, pouštění lodiček, zdobení perníčků, „poznávačka“ nářadí řezníka a mnoho dalšího. K vidění bylo množství betlému, včetně velkého držkovského, historické předměty týkající se zimního období, historické zimní fotografie Držkové. Každý návštěvník si také mohl odnést svůj vlastnoručně vyrobený šindel. Troufám si říct, že Valašské Vánoce se staly příjemným dostaveníčkem v předvánočním čase. Už teď se těšíme na příští ročník. Děkujeme, realizační tým. Výsledková listina zde.

Realizační tým výstavy Valašské Vánoce v Držkové

MUZEUM NA VLNÁCH ROZHLASU

Dnes jsou tomu přesně tři měsíce, co jste se mohli o Muzeu dřevěného porculánu v Držkové dozvědět i ze svého radiového přijímače. Právě na Den české státnosti 28. září 2012 jsem přijal pozvání redaktorky paní Blanky Kovandové do rozhlasového pořadu Rendez-vous. A nebyl jsem tam sám, garde mi dělal etnograf Karel Pavlištík, strůjce a iniciátor tohoto sezení. Necelou hodinu jsme tak strávili příjemným povídáním o dřevovýrobě na Podřevnicku a o našem malém muzeu. Z celého srdce si vážím tohoto pozvání a obzvlášť pěkných slov pana doktora Karla Pavlištíka, které byly a jsou pro mě tou největší odměnou za mé snažení. Děkuji. Celé povídání si můžete poslechnout zde:

Doktor Pavlištík v Muzeu dřevěného porculánu

Držkovský stolní kalendář na rok 2013 je tu!

Stejně jako v minulém roce, tak i letos jsem pro Vás připravil stolní kalendář s historickými fotografiemi obce Držkové. Letos jsem si vytyčil cíl ukázat široké veřejnosti, jak se v Držkové dříve žilo. Těšit se můžete na asi 60 historických obrázků ze života Držkovjanů, které ještě nikdy publikované nebyly. Kromě obrázků jsem si pro Vás také připravil zajímavosti z minulosti obce Držkové. Kalendář prodávám stejně jako vloni za 150,- Kč za kus. Myslím si, že kalendář je pěknou vzpomínkou na dobu minulou a věřím, že strávíte pěkné chvíle ve vzpomínkách na staré místa a na milé tetičky, strýčky, stařečky a stařenky se kterými se už dnes bohužel nesetkáme. Kalendář je možné zakoupit u Marušáků v Držkové čp. 131 (naproti obecního úřadu), v Cukrárně u Šarmanů v Kašavě a v obchodě paní Köglerové v Držkové.

Nový kalendář Držkové pro rok 2013

ZAJÍMAVÝ DAR DO SBÍREK

V neděli 25.listopadu jsem od pana Javoříka získal úžasné dvě historické kupní smlouvy, ze kterých se dovídáme nové poznatky z historie Držkové. V letošním kalendáři uvádím v zajímavostech, že v roce 1910 zaplavila ohromná povodeň celou Držkovou a že voda dosáhla jednoho metru nad schody do obecního hostince. Záhadou však bylo, kde stával obecní hostinec. Mnoho Držkovjanů si asi ještě pamatují, kde stával starý Javoříkův obchod čp.129. Tato podélná budova se nacházela na samém kraji cesty naproti dnešního obchodu v centru obce. A právě díky první kupní smlouvě z roku 1908 se dovídáme, že budovu obecního hostince čp. 129 prodává obec Drštková manželům Žákovským za obnos 1 000 korun. Pod touto smlouvou je podepsán tehdejší starosta Karel Perutka a radní Jan Krčma a Jan Chudárek a z výboru Jan Krčma a Josef Krčma. Tato listina je také opatřena otiskem starého obecního razítka/pečetidla PŘEDSTAVENSTVÉ OBCE DRŠTKOVÉ, které mám také ve sbírkách muzea. V druhé nestejně zajímavé kupní smlouvě se dovídáme, že budovu bývalého hostince od manželů Žákovských kupuje v roce 1911 za obnos 2 500 korun Valentin Javořík s manželkou. Právě tato rodina dlouho v této budově provozovala OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM. Jak tento obchod vypadal, si může představit z fotografie ze třicátých let.

Javorikuv obchod v Drzkove

PARTNERSKÉ MUZEUM

Musím se zde také pochlubit, že držkovské Muzeum dřevěného porculánu má už své oficiální partnerské muzeum. Tím se stalo Košíkařské muzeum v Morkovicích-Slížanech. Vše vzniklo na popud nové průvodkyně ve zmíněném muzeu. Košíkářské muzeum je tematicky velmi blízké právě tomu našemu, vždyť se také zabývá tradiční rukodělnou výrobou. Morkovické muzeum se slavnostně otevřelo v červnu roku 2010 a navazuje tak na činnost dřívějšího muzea, které vzniklo v polovině třicátých let. Expozice týkající se proutí a jeho následného zpracování je umístěna v jednom z nejstarších a také nejpěknějších dochovaných domů ve městě a je k vidění denně kromě pondělí, od úterka do pátku od 9 do 10 a od 13 do 16 hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin.

Partnerské muzeum - Košíkařské v Morkovicích-Slížanech

NÁVŠTĚVA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

V úterý 11. září jsem s mojí přítelkyní Peťou podnikl přátelskou návštěvu Valašského muzea v přírodě. Získal jsem tak nové nápady a představy o dalším budováním a rozšiřováním našeho muzea v Držkové, ale také i cenné kontakty. Byl to velmi příjemný a poučný den.

Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

NEMOVITÝ PŘÍRŮSTEK K MUZEU

I letos jsem se snažil rozšířit náš „držkovský skanzen“. Hned od začátku srpna jsem se pustil do stavby nástřešku nad žebřiňákem. Zanedlouho to bude rok, co jsem žebřinový vůz z Velkého Ořechova (s letopočtem na kování 1928) získal do sbírek. Návštěvníci ho však nemohli obdivovat, jelikož musel stát na zahradě oplachtovaný až do zbudování zastřešení. Aby ráz salaše v nejvyšší části muzea zůstal neporušen, zvolil jsem stavbu tzv. pajty. Což byl nástřešek ze samorostových kulatin a „neosáblovaných“ desek (desek s nerovnými okraji). Pajta stávala v blízkosti salaše a poskytovala úkryt ovcím v době deště a jiné nepohody. Kvůli nedostatku zmíněných desek mohla být stavba hotova až ke konci prázdnin. Útočiště pod střechou krom vozu dostala i lejta (velká dřevěná nádoba na vyvážení močůvky), kadlb, sud na kvašáky a dřevěná pračka, které se již pod střechu koliby nevešly.

Nástřešek přistavený k Muzeu dřevěného porculánu v Držkové

NOVÝ JEDINEČNÝ EXPONÁT

V sobotu 4.8.2012 jsem do sbírek držkovského muzea mohl zařadit senzační exponát. Od starousedlíků jsem dostal starý roh, který se v Držkové po staletí dědil z ponocného na ponocného. Nejčitelnější letopočet na rohu je rok 1885, ale může být i starší. Každý strážce nočního klidu se na nezbytné pomůcce zvěčnil svými monogramy nebo rovnou celými jmény. Můžeme tak vyčíst jména držkovských ponocných jako třeba Chudárek F., Jurášek Karel, Juříček, Talaš, Košárek, Flám J., Zbranek a jiné.

Roh ponocného z Držkové (1885)

DRŽKOVSKÝ ZNAK Z PET VRŠKŮ

Po dlouhých sedmi letech sbírání vršků z PET láhví a příprav plánů jsem mohl konečně na začátku července 2012 přistoupit k samotné realizaci. Prvotní nápad na vytvoření velké zvětšeniny našeho krásného obecního znaku vznikl už v roce 2005, odkdy rodinní příslušníci, kamarádi, známí a lidé z Držkové začali pro mě schovávat modré, žluté a černé vršky z PET láhví, kterých bylo nejvíce potřeba. Vždyť jich na znak „padlo“ přes šest tisíc. Nejtěžší bylo vymyslet, jak vršky spojit a vůbec znak vytvořit. Nakonec zvítězil nápad mého tatínka, který jako obkladač profesionál navrhl, že bychom mohli vršky nalepit na zadní čelo naší garáže na obkladačské lepidlo. Nápad to byl skvostný, a to hned ze dvou důvodů. Tak jednak vtlačit vršek do lepidla bylo mnohem jednodušší, než vršky navrtávat a k sobě drátovat a následně na nějakou konstrukci věsit, což byl můj prvotní nápad. A ten druhý - při vjezdu do naší dědinky od Kašavy lze znak už z dálky krásně vidět. Práce na vlastní realizaci započaly ve středu 4.7.2012 navečer. Brzy však musely ustal, protože jsem při nalepování horních vršků spadl ze štaflí, což mě stálo nejen něco krve, ale hlavně tři stehy v obočí :-) . Dále již práce postupovaly bez úrazů a tak mohl být znak v pondělí 9.7. úspěšně hotov. Velký dík patří všem, kteří se na vytvoření znaku jakkoliv podíleli!

Jelen z PET vršků v Držkové

KÚPÁNÍ V POTOKU

Ještě za mého dětství bylo každoletní činností a zábavou koupání v potoce. Také naši tatínkové vzpomínají na tyto krásné chvíle. Uplynulo již však pěkná řádka let, kdy byla na potoce postavena poslední hráz. A protože se letošní léto v červnu ohlásilo velkými vedry, rozhodli jsme se s mým mladším bratrem, že zase hráz pod velkým splavem nedaleko školy postavíme. Nakonec se zanedlouho v tomto přírodním koupališti koupalo celé okolí. Také někteří turisti procházející Držkovou atrakce využili a osvěžili se. Velkou podívanou a zážitkem také byla jízda ve starých dlabaných trokách.

Koupání v potoku v Držkové

Koupání v potoku v Držkové

DELEGACE V PRAZE

V průběhu poznávací dovolené v severních Čechách jsem také navštívil matičku měst - Prahu. V neděli 10.června jsme s přítelkyní poctili návštěvou budovu Senátu ČR. A to za jediným účelem. Od 20. dubna je tu totiž v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce k vidění výstava Valašského kmocháčka Vladislava Jurčáka POŠTOVNÍ ZNÁMKY OSOBNOSTÍ. Při důkladném zkoumání životního díla tohoto lidového umělce jsme k mé velké radosti nalezli i obě poštovní známky, které navrhl a vytvořil pan Jurčák pro naše Muzeum dřevěného porculánu.

Poštovní známky osobností

Avšak daleko větší zážitek na sebe nenechal dlouho čekat. Snad jako zázrakem se nám podařilo zarezervovat a zakoupit vstupenky na dvě představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. A to právě na neděli 10.června na hru České nebe a na úterý 12.června na úžasnou hru Záskok. A právě po hře Záskok (s podtitulem hra o nešťastné premiéře hry Vlasta) nastal vytoužený okamžik. S mojí přítelkyní Peťou jsme si dlouho přáli setkat se s našimi oblíbenými herci a snad je také požádat o podepsání knihy o Járovi Cimrmanovi. Ihned po představení jsme se tedy rozhodli vytvořit z našich snů skutečnost. Připojili jsme se k asi pětičlenné skupince, která měla podobné přání jako my, a tak jsme spolu sestupovali do šaten. Sám pan Zdeněk Svěrák nás nadšeně a s humorem přivítal. Všichni přítomní herci nám ochotně věnovali na památku své autogramy. Já jsem panu Svěrákovi přinesl malou pozornost z Valašska ve formě láhve domácí slivovice. Také jsem se ho mohl konečně osobně zeptat, zda si pamatuje na ten dopis s filmovou groteskou natočenou na motivy jeho Elektrického valčíku, co mu jeden kluk z Moravy na podzim poslal. Chvíli přemýšlel a pak řekl: „Anóó, to bylo dojemný. To jste točili u té dřevěné chaloupky, že?“ Odvětil jsem, že ano a že jsem rád, že jsem ho mohl osobně poznat. Byl to moc krásný večer, ale také velká čest se setkat s pány Václavem Kotkem, Petrem Bruknerem, Bořivojem Pencem, Miloněm Čepelkou a hlavně s panem Zdeňkem Svěrákem. Takové zážitky se nezapomínají!

Lubomír Marušák s panem Svěrákem

O MUZEU V KNIZE, NEBO SPÍŠE V KNIHÁCH

V pátek 18.5. 2012 se za krásného počasí konalo na nádvoří malenovického hradu slavnostní představení knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí , sláma. Tato kniha je v pořadí třetím vydání rozsáhlé etnografické studie o podomácké výrobě na Podřevnicku. Osobně jsem se této slavnostní chvíle na pozvání pana doktora Pavlištíka účastnil a dokonce mi jednu tuto knihu pan doktor osobně věnoval. Doma při studování této knihy, v které jsou otisknuty také čtyři mé historické snímky o dřevovýrobě v Držkové, jsem narazil na tuto zmínku: „V této době poznamenané drastickým pragmatisme a konzumním přístupem k životu pak jako z jiného světa zní zpráva, že v Držkové mladičký potomek dřevařského rodu Marušáků s otcovou pomocí sroubil kopii koliby, z níž vytvořil Muzeum dřevěného porculánu.“ To je ta největší pocta, které jsem se mohl kdy v životě dočkat. Mnohokrát děkuji! A hned o čtyři dny na to přichází další zpráva. Držkovskému Muzeu patří jedna z 50 reportáží v právě vydané knize TOULAVÁ KAMERA 14. Celkem na 6 stranách se můžete dočíst o Držkové, o dřevovýrobě i o tom, jak celé Muzeum vznikalo.

Knihy o muzeu v dřevěného porculánu v Držkové

MUZEUM MÁ SVOU POŠTOVNÍ ZNÁMKU A NE JEDNU!

Velkou ctí bylo moje muzeum zahrnuto, když jsem objevil v pondělí 27. 2. 2012 ve schránce nenápadné psaní s ovšem velice cenným obsahem. Od Valašského kmocháčka Vladislava Jurčáka jsem dostal pamětní list se dvěma poštovními známkami s motivy držkovského muzea. Nejde však bohužel o oficiálně distribuované poštovní známky, nýbrž o památku z tvorby lidového kolážisty. Tento Valašský kmocháček (což je jeho oficiální přízvisko, tak jako Valašského krále Bolka Polívky nebo Valašské královny matky Jarmily Šulákové) se tvorbou miniaturních koláží ve formě poštovních známek zabývá už nějaký čas. Na tento nápad ho přivedli jeho přátelé Miroslav Horníček a Vlastimil Brodský. Na svém kontě má přes tři sta podobných dílek. Věnuje je většinou svým přátelům, známým muzikantům, hercům, sportovcům a mnohým jiným, nejen těm, kteří jsou spjati s Valašskem. A přitom vše vytváří ručně, z opravdové známky, z opravdových fotografií jen s nůžkami a lepidlem. Mnohokrát svou práci i veřejně vystavoval a jeho příští výstava bude k vidění v budově Senátu v Praze od 20. dubna tohoto roku. Kromě Valašského kmocháčka získal strýc Jurčák ještě titul od Bolka Polívky a to Královského uhlíře (s povinnosťů pálit, né uhlí, ale slivovicu). Osobně jsem se panem Jurčákem setkal poprvé na hvozdenské Výstavě betlémů v roce 2011. Od této doby si dopisujeme a až se počasí umoudří, tak se také přijede podívat do našeho Muzea. Ještě jednou děkuji a budu se těšit!

Poštovní známka muzea

JIŽ KONANÉ AKCE:

VÁNOCE V MUZEU 2011

Po vlastním otevírání muzea další velká a dlouho připravovaná akce. Ve dnech 17. a 18. prosince měli návštěvníci možnost shlédnout výstavu dokumentující Vánoce na starém Valašsku. K vidění byl kupříkladu Velký držkovský betlém, historické ozdoby, nejrůznější vánoční formy a formičky, betlému různých materiálů a stáří a mnohé jiné. Pro děti bylo připravené lití olova a pouštění svíček ve skořápkách. Pro velký úspěch bych chtěl v této tradici pokračovat a získávat stále další předměty týkajících se Vánoc a jejich zvyků.

Vánoce v Muzeu

NÁVŠTĚVA VALAŠSKÉHO GAJDOŠA PETI SOVJÁKA Z NEUBUZE

Další cenné setkání na sebe nenechalo dlouho čekat. Aj s gajdami k nám přijel kamarád Peťa Sovják.

Návštěva Petra Sovjaka

NÁVŠTĚVA PANA DOKTORA KARLA PAVLIŠTÍKA

Hned dvakrát nás letos poctil svou návštěvou uznávaný etnograf a národopisec PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Velký dík za zorganizování krásného přátelského posezení patří našemu panu starostovi.

Návštěva pana doktora Pavlištíka

OTEVŘENÍ MUZEA

Slavnostní otevření muzea v Držkové se konalo 25. června roku 2011 za bohaté účasti domácích i přespolních hostů. Pro hosty bylo připravené občerstvení, včetně točeného piva :-). K večeru jsme rozdělali oheň a s prvními návštěvníky, přáteli, dárci a příznivci muzea jsme si opekli špekáčky. Velký dík patří všem dobrým spoluobčanům, kteří mě jakýmkoliv způsobem podpořili a pomohli uchovat krásné a „voňavé“ řemeslo našich předků i pro další pokolení. Jsem nesmírně rád, že jsme si v naší pěkné valašské dědince mohli otevřít vlastní muzeum s exponáty pocházejícími právě odtud.

Otevření Muzea dřevěného porculánu

KOLAUDACE KOLIBY

První akcí ještě neoficiálně otevřeného muzea byla „kolaudace“ koliby v kruhu rodinných přátel.

Kolaudace koliby

Copyright © 2012 Perfektia | Webhosting | Ke stažení | Mapa webu